ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Μνημείο

Φωτογραφίες

Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας Στρατού

Στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο στρατόπεδο "ΥΠΛΓΟΥ (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ", στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ


Υπλγός (ΠΒ) Περισσάκης Γεώργιος 18-Οκτ-1952
Λγός (ΠΒ) Νέλλας Ελευθέριος. 1-Ιουλ-1955
Ανθλγός (ΠΒ) Παπακηρύκος Κήρ. 1-Ιουλ-1955
Λγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Νικόλαος. 16-Σεπ-1959
Υπλγός (ΠΖ) Παπαγεωργίου Νικόλαος 7-Αυγ-1964
Λγός (ΠΒ) Βασιλάκος Χρήστος 23-Φεβ-1966
Δνέας (ΠΒ) Τικόπουλος Ιωάννης 3-Μαρ-1969
Λγός (ΤΘ) Ξανθόπουλος Δημήτριος 6-Μαϊ-1970
Υπλγός (ΠΒ) Καγιάφας Ιωάννης 26-Ιουλ-1973
Στρτης (ΠΒ) Δεσποτάκης Φώτιος 26-Ιουλ-1973
Ανθλγός (ΠΖ) Βλαχάκης Χαρ. 22-Μαρ-1974
Σχης (ΠΒ) Χατζηδάκης Εμμανουήλ. 2-Ιουλ-1974
Υπλγος (ΕΜ) Μελιδονιώτης Περ. 27-Νοε-1975
Ανθλγός (ΠΖ) Ιωσήφ Κατσαρός 27-Νοε-1975
Καραθανάσης Ιωάννης 27-Νοε-1975
Στρτης (ΠΒ) Μαστροκώστας Κωνσταντίνος. 23-Σεπ-1980
Ανθλγός (ΠΖ) Τσούντας Σταμάτιος. 20-Απρ-1982
Επχίας (ΠΒ) Κατής Δημοσθένης 8-Μαϊ-1994
Λγός (ΤΘ) Καλφόπουλος Θεόκλητος 15-Σεπ-1994
Αλχίας (ΤΘ) Σκούντας Δημήτριος 15-Σεπ-1994
Επχίας (ΠΖ) Κωστόπουλος Δημ. 15-Σεπ-1994
Λγός (ΤΘ) Κωνσταντιλιέρης Γεώργιος 28-Νοε-1995
Λγος (ΑΣ) Τσερκεζόπουλος Σωτήριος 28-Μαϊ-2001
Σχης (ΑΣ) Παπασπύρου Δημήτριος 11-Σεπ-2004
Σχης (ΑΣ) Παπαναστασίου Παναγιώτης 11-Σεπ-2004
Ανθστής (ΑΣ) Ράπτης Στέργιος 11-Σεπ-2004
Αλχίας (ΤΧ) Χατζηβαγγελής Παντελής 11-Σεπ-2004
Επχίας (ΤΧ) Γολεγός Παναγιώτης 11-Σεπ-2004
Λγος (ΑΣ) Καρυπίδης Χρηστός 20-Φεβ-2006
Ανθστής (ΑΣ)Καραμπάς Ηλίας 20-Φεβ-2006
Αλχίας (ΤΧ) Αδαμόπουλος Αδάμ 20-Φεβ-2006
Επχίας (ΤΧ) Φωτιάδης Κωνσταντίνος 20-Φεβ-2006
Ανθστής (ΑΣ) Καρδόπουλος Ευστάθιος 18-Μαρ-2008
Αλχίας (ΤΧ) Καστανίτης Ευάγγελος 18-Μαρ-2008
Επχίας (ΑΣ) Κατσιάς Αθανάσιος 18-Μαρ-2008
Τχης (ΑΣ) Σκούρας Δημήτριος 05-Νοε-2008
Λγός (ΑΣ) Κακαμπάκος Αθανάσιος 05-Νοε-2008
Τχης (ΑΣ) Δερμάρης Ανδρέας 30-Ιουλ-2010
Αλχίας (ΑΣ) Γκιώκας Κωνσταντίνος 30-Ιουλ-2010
Τχης (ΑΣ) Γούλας Δημοσθένης 19-Απρ-2017
Υπλγός (ΑΣ) Χατζής Κων/νος 19-Απρ-2017

 


ΓΕΣ : Πεσόντες σε Αεροπορικά Ατυχήματα