ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Αρχείο Νέων

02/11/2010 | Πρόσκληση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους Πεσόντες Αεροπόρους μας.